Onderzoeken

Ontstaan van babygebaren

Er zijn al vele onderzoeken gedaan naar het effect van babygebaren.

1986: Jopseph Garcia heeft onderzoek gedaan bij verschillende gezinnen, wat het effect zou zijn om gebaren te gebruiken bij horende ouders, met horende kinderen. Hij heeft dit onderzoek gedaan, omdat hij erachter kwam dat een kind van dove ouders zich veel sneller duidelijk kon maken bij zijn ouders. Hij is hier verder mee gegaan en heeft les en leermateriaal geschreven en bedacht, die nog veel gebruikt worden. In 1994 schreef Joseph Garcia zijn eerste boek, Toddler Talk (Peuter praat), hierna volgde er nog een aantal boeken van hem.

Aanvullend aan het onderzoek van Joseph Garcia is er onderzoek gedaan aan de Ohio State University.

Drs. Linda Acredolo en Susan Goodwyn hebben aan de universiteit van Californië een onderzoek gedaan naar de voordelen van babygebaren methodes in relatie tot vroege communicatie en gesproken taalontwikkeling. Zij hebben tijdens dit onderzoek kinderen tot de leeftijd van 8 jaar gevolgd en hieruit kwam dat gebaren met kinderen veel voordelen op bijvoorbeeld cognitieve ontwikkeling, taalontwikkeling, ouder en kind relatie.

Dr Marilyn is onderzoeker op het gebied van het gebruik van gebarentaal (Amerikaanse Gebarentaal, ASL), bij horende kinderen. Zij heeft vele artikelen geschreven. Uit haar onderzoeken kwam onder andere dat er veel voordelen zijn, wanneer horende kinderen gebaren aangeboden krijgen. Deze kinderen lieten op verschillende gebieden een voorsprong zien, zoals; woordenschat, lezen, uiten van emoties, sociaal/emotionele ontwikkeling. Ook de leraren gaven aan verschil te zien, deze kinderen lieten onder andere een voorsprong zien in; gerichtheid in de klas, medeleven voor anderen, interesse in de leerstof en het leren. Voor meer informatie zie www.marilyndaniels.com.

Er blijven onderzoeken bijkomen, die het positieve effect van babygebaren aantonen.